Duvbo Simhall


Leca invändigt, 1500 kvm murning. Glashärdat tegel 200 kvm.
Putsning 3000 kvm invändigt